گذشته حوادث اورژانس اخبار حوادث

گذشته: حوادث اورژانس اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ضریب پرداخت اضافه‌کاری چقدر است؟ ، گلایه یک کارمند دولتی از نحوه محاسبه اضافه‌کار

یک کارمند دولتی گلایه کرده آیا سازمانی که در آن مشغول کار هست، مطابق قانون، ضریب پرداخت حق اضافه کاری محاسبه نمی‌شود.

ضریب پرداخت اضافه‌کاری چقدر است؟ ، گلایه یک کارمند دولتی از نحوه محاسبه اضافه‌کار

گلایه یک کارمند دولتی از نحوه محاسبه اضافه کار/ ضریب پرداخت اضافه کاری چقدر است؟

عبارات مهم : قانون

یک کارمند دولتی گلایه کرده آیا سازمانی که در آن مشغول کار هست، مطابق قانون، ضریب پرداخت حق اضافه کاری محاسبه نمی شود.

به گزارش خبرآنلاین، بعضی از کارمندان دولت از اوضاع پرداخت اضافه کاری خود، رضایت چندانی ندارند. یکی از این کارمندان راجع به نحوه محاسبه اضافه کاری خود، در سرویس پرسشها مردم کامنت گذاشته و اعتراض کرده آیا به تعبیر او قانون اجرایی نمی شود.

ضریب پرداخت اضافه‌کاری چقدر است؟ ، گلایه یک کارمند دولتی از نحوه محاسبه اضافه‌کار

این مخاطبان راجع به مسئله خود نوشته: سلام طبق قانون خدمات کشوری اگر اداره ای کارمندی را خارج از ساعت اداری یعنی بعد از دو نیاز دارد باید ساعت کارش ضرب در یک ونیم کند، و روز تعطیل ضرب در دو، متاسفانه شرکت بهزیستی تا چند سال پیش این کار را می کرد و الان با عوض کردن مدیران درچندسال انجام نمی شود. این شکایت مربوطه به کارمندان صدای مشاوره شرکت بهزیستی است.

باید در نظر داشت چنین مطلبی که به وسیله این مخاطبان عنوان شده، صحت ندارد. نحوه محاسبه حق اضافه کاری کارمندان دولت، تابع نظام خاصی است که آن را از محاسبه حق اضافه کاری کارگرانی که تحت حکومت قانون کار، فعالیت می کنند، متفاوت است.

یک کارمند دولتی گلایه کرده آیا سازمانی که در آن مشغول کار هست، مطابق قانون، ضریب پرداخت حق اضافه کاری محاسبه نمی‌شود.

برای کارمندان دولت، نحوه اضافه کاری بر اساس آیین نامه اجرایی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در دولت یازدهم تبدیل به شرکت امور اداری و استخدامی شد، تعیین می شود که تنها یک کلمه از آن، بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، از بین بردن شده است و تمامی آن پابرجاست.

طبق مصوبه مورخ 9 اردیبهشت 88، نحوه محاسبه حق اضافه کاری کارمندان دولت به قرار زیر است:

مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاست های ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود.

مبلغ هر ساعت اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضرب در ضریب ریال سالی (که هر سال تعیین می شود) تقسیم بر ۱۷۶.

ضریب پرداخت اضافه‌کاری چقدر است؟ ، گلایه یک کارمند دولتی از نحوه محاسبه اضافه‌کار

همچنین حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق العاده ها (کلمه “مستمر” به وسیله دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه مورخ 16 تیر 1393 از بین بردن شد) وی تجاوز ننماید.

به بیان دیگر، دیوان عدالت اداری، این نحوه محاسبه اضافه کاری را مخالف قانون ندانست و براساس این بخشنامه، حق اضافه کاری کارمندان محاسبه می شود و مطالبی مانند ضرایب زیاد کردن 150 و 200 درصدی جهت اضافه کاری، اشتباه و خلاف قانون است.

یک کارمند دولتی گلایه کرده آیا سازمانی که در آن مشغول کار هست، مطابق قانون، ضریب پرداخت حق اضافه کاری محاسبه نمی‌شود.

بدیهی است در صورتی که شرکت متبوع کارمند، بخشنامه فوق را اجرایی نکند، رویه ای خلاف قانون مرتکب شده است و قابل اعتراض در مرکزی بهزیستی، شرکت امور اداری و استخدامی، شرکت بازرسی کل کشور و قابل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری است

ضریب پرداخت اضافه‌کاری چقدر است؟ ، گلایه یک کارمند دولتی از نحوه محاسبه اضافه‌کار

واژه های کلیدی: قانون | کارمند | کارمند | دیوان عدالت اداری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs